ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКС

Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл


Булган аймгийн Баяннуур тэжээлийн аж ахуй нь 1976 онд байгуулагдаж, 1979 оноос тэжээлийн аж ахуйн тасгийг өргөтгөн бие даасан Баяннуур сум болжээ. Өлзийт, Шар тал гэсэн 2 багтай 1724 хүн амьдардаг сум юм.


Газар зүйн онцлог. Далайн түвшнээс дээш 1100 метрт өргөгдсөн, физик газар зүйн шинэчилсэн мужлалаар Хангайн их мужид хамрагдах Орхон-Туулын савын бэсрэг уулсын мужид багтдаг. Сумын нутаг дэвсгэр нь уул, гүвээ толгод бүхий тал хээр буюу мал аж ахуй болон газар тариалан эрхлэхэд тохиромжтой.


Нийт газар нутгийн хэмжээ 83708.1 га 

Сумын индекс

Төрлийн нэрэн дээр дарж дэлгэрэнгүй харна уу
Боловсрол: 0.576292000
Эрүүл мэнд: 0.790553333
Эдийн засаг: 0.280360000
Бусад: 0.656210000
Дэд бүтэц: 0.291666666
Байгаль орчин: 0.666665000


Тус сум нь Булган аймгийн төвөөс зүүн урагш 180 км зайтай, Улаанбаатар хотоос баруун тийш 190 км зайтай хойноос урагш сунаж тогтсон байршилтай Төв аймгийн Заамар, Эрдэнэсант, Лүн, Өндөр ширээт, Булган аймгийн Дашинчилэн сумдтай хиллэдэг. 


Уур амьсгалын хувьд хуурайдуу дулаавтар мужид багтдаг эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай нутаг бөгөөд - 1 дүгээр сарын дундаж температур -380 С -450 С- 7 дугаар сард дундаж температур +300 С +350 С Жилд 153.7 мм хур тунадас унадаг, салхины дундаж хурд 10-12 м/с хүрдэг 


Орон нутгийн төсөв.Сумын төсвийн нийт орлого нь 1303.5 сая төгрөг бөгөөд улсын төвлөрсөн төсвийн шилжүүлэг 1280.3 сая төгрөг, сумын өөрийн орлого 23.2 сая төгрөгийн орлогоос бүрддэг.  Орон нутгийн нийт төсвийн зардал нь 218.7 сая төгрөг байна. Нийт зардлын 12.8 хувь нь цалин, 1.4 хувь нь нийгмийн даатгалын шимтгэл, 56 хувийг урсгал шилжүүлэг, 29.8 хувийг нь бусад зардал эзэлж байна.Эдийн засгийн бүтэцСумын хэмжээнд нийт 23 аж ахуйн нэгж байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна, аймагт 24.1 сая, орон нутагт 34.5 сая нийт 58.5 сая төгрөгийн татвар төвлөрүүлж байна. “Хушигт эрэг” ХХК нь жимс жимсгэний мод бут тариалах, үржүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд жилд дунджаар 2000-3000 суулгац, 3-5 тн чацарганыг зах зээлд нийлүүлж 10-15 сая төгрөгийн борлуулалт хийдэг.